Mes mylime gėles, o jūs?
Vienijame tuos, kuriems rūpi floristika
Kaip tapti nariu
Kaip tapti nariu
Asociacijos nariais gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų juridiniai asmenys, vykdantys mažmeninę ir didmeninę prekybą gėlėmis ir/ar teikiantys su šiuo verslu susijusias paslaugas, taip pat fiziniai asmens dirbantys floristikos srityje.
Norėdami tapti nariu atsiųskite laisvos formos prašymą bei registracijos pažymėjimo kopiją adresu info@floristai.lt.
Artimiausiame valdybos posėdyje patvirtinus j
ūsų kandidatūrą ir sumokėjus stojimo bei metinį nario mokesčius tapsite pilnateisiu asociacijos nariu.

Narystės mokesčiai


  Narys Stojamasis mokestis, Eur
Nario mokestis, Eur

  Fizinis asmuo

90,00 150,00

  Juridinis asmuo
(mažmeninė prekyba gėlėmis)

90,00
150,00

  Juridinis asmuo, floristikos rinkos prekių tiekėjas (didmeninė prekyba)

450,00 600,00-1500,00*

Galioja nuo 2015-05-28
*- konkretų dydį nustato Asociacijos Valdyba